Tijd
zaterdag 5 november · 14:00 – 17:00
Locatie
Enschede
Gemaakt door:
Pjotr Stam
Meer informatie
Ten eerste:
FLASHMOB/HAPPENING.

WAAR?
Enschede
Verzameling bij het ei van ko.

Naar aanleiding van de groeiende Occupy Wallstreet/Amsterdam/1500 andere steden over de wereld-beweging hebben we het idee om een flashmob/happening te houden in Enschede op 5 november, om daarna eventueel te blijven om echt te ‘bezetten’ en een tentekamp neer te zetten.

EEN PAAR IDEEËN VOOR DE FLASHMOB.

-Ten eerste moeten we ergens ontmoeten, Oude markt? Ideeën zijn welkom.

– Elk individu staat in haar eentje verspreid door heel enschede ; Vooral op de plekken die de vaste patronen vormen van de (winkel) toeristen.
– Iedereen zal een biljet voor haar of zijn mond hebben, vastgeplakt met tape/plakband/lijm/.
– Idereen zal een bord met een tekst vasthouden die hij of zij belangrijk vind.
– Vervolgens verzamelen we – na een bepaalde tijd, iedereen de klokken op de zelfde tijd – op het Van Heekplein, waar een markt onwetend staat te verkopen.
– Daar zullen we vervolgens ergens – dit zal nog besproken worden – allemaal gaan liggen in één grote lijn/groep, afhankelijk hoeveel mensen er zullen zijn, misschien wel over een groot gedeelte of de hele markt verspreid.
– we kunnen ook een levende ketting creëren, in de vorm van een cirkel, door elkaars hand vast te houden

MEER, OF TOTAAL ANDERE IDEEËN HIERVOOR ZIJN ZEER WELKOM.
________________________________________________________________

WAAROM ENSCHEDE?
Omdat het voor velen uit omstreken moeilijk/lastig/duur en ingewikkeld is om telkens naar Amsterdam te moeten gaan, omdat het hier nog niet zo bekend is en omdat hier nog geen Occupy is opgestart en omdat overal de mensen kunnen/moeten opstaan.

OCCUPY
Wij zouden ook graag een tentenkamp willen opzetten om in Enschede te blijven, dit zal later blijken uit hoeveel interesse en motivatie er is zodat we dit samen kunnen waarmaken.

Dus laat ook weten of U interesse heeft om te ‘bezetten’

Hieronder informatie over de Occupy Beweging, en vergeet niet dat alle ideeën en meningen welkom zijn!

NODIG AL UW VRIENDEN/FAMILIE/KENNISSEN UIT. SPREAD THE WORD.

________________________________________________________________________________________________________________________________

BELANGRIJK BERICHT VOOR OP DE EVENT PAGE OP FACEBOOK:

De Occupy beweging is volledig onafhankelijk. De Occupy beweging bestaat uit mensen met uiteenlopende meningen.

De Occupy beweging is van het volk, van de 99%,
wezenlijk de 100% aangezien alleen de vinger wijzen naar de 1% niets zal oplossen, iedereen is verantwoordelijk, bewust worden moet iedereen.

De Occupy beweging is niet van vakbonden of partijen.

Vakbonden of partijen vertegenwoordigen de 99% niet. Komt als jezelf. Omdat jij alleen jezelf kan vertegenwoordigen.

ONTSTAAN:

We zagen eerder de #occupywallstreet demonstraties ontstaan op 17 September. Zij demonstreren voor vrijheid en gelijkheid voor iedereen en kijken daarbij naar Wall Street. Iedereen dient niet alleen een eerlijke toegang te krijgen in de rijkdommen van de wereld, maar ook een gelijk beslissingsrecht te hebben. Niet slechts enkelen!

Het kiezen van vertegenwoordigers die hun afspraken niet nakomen is GEEN democratie. Een land dat staatsschulden heeft door de monopoliepositie van de banken op het drukken van geld is GEEN vrij land.

Occupy Enschede is een actie in samenwerking met de #globalchange en #occupywallstreet demonstraties. Wij willen door een vreedzame demonstratie de aandacht op deze onderwerpen vestigen.

We nodigen iedereen uit om met ons naar oplossingen te zoeken en met ons een verbetering te bewerkstelligen! Vooruitgang, vooruitstreven, samenwerken en bewustwording zijn de sleutelwoorden van deze activiteiten.

Occupy Enschede heeft geen leiders of vertegenwoordigers. Dit is een actie namens en voor iedereen.

STATEMENT:

We zijn gewone mensen. We zijn, zoals jij, individuen die elke ochtend opstaan om te studeren, werken of werk zoeken, mensen met familie en vrienden.

Sommigen zien zichzelf als progressief, anderen als conservatief, als gelovig -of niet-, als ideologisch of juist zonder duidelijk omlijnde politieke opvattingen.

We zijn echter allemaal bezorgd vanwege de politieke, economische en sociale toestand om ons heen. We zijn gevangen in het spel van politici, zakenlui en bankiers waarin het gros wordt achtergelaten; achtergelaten zonder stem of uitzicht op fundamentele verbetering.

Gelijkheid, solidariteit, vrijheid, duurzaamheid, ontwikkeling en welvaart en welzijn voor de bevolking hoort het streven van elke ontwikkelde maatschappij te zijn.

Ons monetair, economisch en politiek systeem slagen er niet in deze rechten te doen gelden en zijn in veel gevallen eerder een obstakel in de realisatie er van.

Ons monetaire systeem geeft de bank de mogelijkheid geld uit lucht te maken en uit te lenen tegen rente. De opbouwende rente voor het individu, het midden en kleinbedrijf of de samenleving -in de vorm van overheidsschulden- laat een samenleving achter in exponentiële schuld en concentreert macht op een schaal ongekend in onze geschiedenis. Het maakt de weg vrij voor een onethische graaicultuur van immense proporties.

De werking van ons huidige economische systeem versterkt vervolgens de ongelijkheid en schaarste. Waar onze kennis in techniek en automatisering ons overvloed en vrijheid kan bieden, laat het ons na in noodzaak en arbeid. Deze kennis bracht ons eerder de vrijheid van handmatig werk, de Industriële Revolutie. De vrijheid in arbeid maakte zo plaats voor de dienstensector. Technologische werkloosheid maakt nu zelfs de banen in de dienstensector in snel tempo overbodig; ze komen niet meer terug. De vruchten van onze kennis en vooruitgang dienen nu slechts enkelen en laat een steeds grotere groep, de 99%, in noodzaak.

De macht van de politiek ligt vervolgens in de verdeelsleutel van deze schaarste. Onderhevig aan groeiende schuld bij de banken via het monetaire systeem én onderhevig aan de noodzaak voor economische groei om de uitgaven -na renteaflossing- gelijk te houden. De schuld van de overheid mag immers niet meer dan 60% van het Bruto Binnenlands Product (BNP) zijn. Fictieve schulden, reële bezuinigingen. De politiek speelt het spel der bezuinigen in volle onwetendheid. De democratie, gevangen in verdelingsvraagstukken, representeert niet de belangen van ons, de 99%.

We bevinden ons in een systeem gefocust op de accumulatie van geld. Het is een in stand gehouden schaarstemiddel om ons toegang te geven tot de grondstoffen en goederen. Zoals het World Food Programme evenals de Verenigde Naties (middels FPA) erkent is er genoeg voedsel om ons allen te voorzien. Armoede lijkt zo meer te zeggen over de mogelijkheid goederen uit een systeem te onttrekken met behulp van het schaarstegoed geld. In deze zoektocht naar geld creëren we naast armoede een verspilling van grondstoffen en vernietigen een bewoonbare planeet.

In waarneming van een wereld vol mogelijkheden lijkt de keuze van de consument steeds beperkter. In een wereld vol rijkdommen weegt de noodzaak tot arbeid om aan geld te komen steeds minder op tegen de mogelijkheden die het biedt. We dragen allen bij aan de versterking van dit systeem.

De schaamteloze toe-eigening van zowel grondstoffen als menselijk kapitaal houdt echter op, hier en nu!

We hebben een revolutie nodig die het welzijn van mens, maatschappij en aarde weer bovenaan zet.

We vragen om verdieping en bewustwording. Een begrip dat enkel kan vragen om verandering. Dat begint bij het individu, maar samen vinden we elkaar en maken het verschil. Laten we ons verzamelen en invulling geven aan ideeën voor de dag van morgen.

Het is tijd om samen te komen en onze krachten te bundelen. Het is tijd voor verandering! Het is tijd om samen toe te werken naar een betere samenleving voor allen. Ik weet dat wat ik doe het verschil maakt.

Ik bén de verandering en sta in 1 van de volgende steden:

Amsterdam,
Den Haag,
Rotterdam,
Eindhoven,
Heerlen,
Nijmegen,
Utrecht,
Venlo,
Zwolle,
Groningen
Windschoten
Maastricht!
Enschede??

WIJ ZIJN DE 100%.

________________________________________________________________
MEER INFORMATIE

http://www.facebook.com/event.php?eid=255019801209596
http://www.facebook.com/OccupyWallSt
http://www.facebook.com/pages/occupywallstreet/156621957760559
http://www.facebook.com/OccupyTogether?ref=ts
http://www.occupythenetherlands.nl/
http://www.occupytogether.org/

ONAFHANKELIJKE OBJECTIEVE FILM OVER VERBORGEN WAARHEDEN EN EVENTUELE OPLOSSINGEN.

OOK HIER KUNNEN ER MEER AAN TOEGEVOEGD WORDEN:)

Advertenties