Gisteravond was de eerste van drie lezingen over de wereld van het geld in het Amphitheater op het Vrijhof van de Universiteit Twente.
Occupy was aanwezig met zeven mensen, zes van de bekende geplastificeerde A4 posters en pakweg 200 folders.
De zaal en het balkon waren goed gevuld met pakweg een/derde studenten, een/derde professoren en stafdocenten met of zonder hun eega’s, een/derde gepensioneerde notabelen en andere hoogopgeleide geïnteresseerden.

Professor Ewald Engelen van de Universiteit van Amsterdam bleek een vaardig spreker die met weinig grafieken anderhalf uur lang een donderpreek hield voor een aandachtig publiek. De professor hield zijn gehoor meermaals voor dat, terwijl iedereen in Nederland zich het afgelopen decenium bezig hield met de multiculturele problemen in de samenleving (Fortuyn, Wilders) en de identiteitsproblematiek van de Nederlander (Canon van de geschiedenis, van de literatuur, wie is de bekendste Nederlander?), er te weinig aandacht was bij politiek en publiek voor de enorme financiële veranderingen die banken, wetgevers en multinationals sluipenderwijs doorvoerden. Ook het belang van de Europese Unie kreeg veel te weinig aandacht in het openbare debat. En het toezicht faalde, werd ingekapseld, ontbrak het aan overzicht. Het Anglo-Amerikaanse model is diep doorgedrongen in de financiële wereld van heel Europa!

Het verlies is nu al groter dan tijdens de wereldwijde crisis in de jaren dertig van de vorige eeuw. Dat we daarvan hier nog niet zoveel van zien – maar in Amerika wel; werkeloosheid, huizenmarkt – toont aan hoeveel welvarender de westerse wereld de afgelopen zestig jaar was geworden [ten koste o.a. van de grondstoffen producerende landen – Marcel]

 

Advertenties